Obniżenie cen za połączenia wewnątrz UE i EOG

Szanowni Państwo,


w związku z koniecznością wdrożenia postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/1971 w zakresie regulacji stawek detalicznych za połączenia telefoniczne wewnątrz UE i EOG oraz wytycznych BEREC (Urząd Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej) konieczne jest wprowadzenie zmian do obowiązujących abonentów usług telefonicznych cenników usług za połączenia wewnątrz Unii Europejskiej i w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Z uwagi na treść art. 61 ust. 51 PT ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne o zakresie zmian informujemy na naszej stronie internetowej. W dotychczas obowiązującym cenniku usług telefonicznych w sieci RYBNET dodaliśmy strefę Państwa EOG/UE (cześć I pkt 1.3 i 1.4) oraz wprowadziliśmy maksymalne ceny za jedną minutę połączenia do krajów UE/EOG, które od 15 maja 2019 roku wynosić będą 0,81 zł netto /minutę tj. 1,00 zł brutto/min. ze stawką VAT 23% (zmiany wprowadzone zostały w tabelach opłaty za połączenia międzynarodowe). Zmieniony cennik, będzie obowiązywał od 15 maja 2019 roku. Z tą datą stanie się on częścią zawartych już z Państwem umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie usług telefonii. Ci z Państwa, którzy zmian nie akceptują, mają prawo do pisemnego wypowiedzenia aktualnie obowiązującej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie usługi telefonii w terminie do 15 maja 2019 roku. Jednocześnie, z uwagi na to, że zmiany związane są wyłącznie ze zmianą obowiązujących przepisów i obejmują wyłącznie obniżenie cen, to skorzystanie przez abonentów z prawa do wypowiedzenia umowy spowoduje konieczność zwrotu ulgi, o której mowa w art. 57 ust. 6 Prawa telekomunikacyjnego.


Podkreślamy, że wprowadzone zmiany prowadzą wyłącznie do obniżenia warunków cenowych świadczonych na Państwa rzecz usług, nie zmieniają one parametrów jakościowych świadczonych usług. Zmiana nie obejmuje usług o podwyższonej opłacie, za wyjątkiem połączeń pod numery toll-free (bezpłatne połączenia na numery 80x).